top of page
pinkki käsi kuvitus
grafiikka
koristeviiva
vesipullo
koristeviiva
Kirjastohaaste_logo_SWE_VALMIS.png

Bibliotekens sommarläsutmaning för unga 1.6–31.8.2024.

Klarar du bibbans utmaning?

 

Om du utför minst tre utmaningar under sommaren kan du vinna biobiljetter till dig själv och en vän! Utmana också dina kompisar att delta!

 

Du får mer information om utmaningen på ditt bibliotek.

Information till bibliotekspersonalen

UTMANINGENS IDÉ

Sommarens läsutmaning för ungdomar handlar givetvis om läsning och bibliotek. Under sommaren utförs minst tre utmaningar från listan. Utmaningsblanketten lämnas in till biblioteket och man kan vinna biobiljetter till valfri biograf åt sig själv och en kompis. Sammanlagt tre biljettpaket lottas ut.

 

HUR KAN BIBLIOTEKET ORDNA UTMANINGEN?

Läsutmaningen för ungdomar får fritt ordnas och redigeras så att den passar det egna biblioteket. Man kan delta i utmaningen 1.6-31.8.2024.

 

Bibliotekets unga kunder kan delta i lotteriet genom att lämna in utmaningsblanketten med kontaktuppgifter till ett bibliotek som ordnar utmaningen. Blanketter som inkommit efter utsatt tid tas inte i beaktande.

 

Biblioteksutmaningen pågår 1.6-31.8.2024. När tiden för utmaningen gått ut drar biblioteket som ordnat utmaningen en vinnare bland sina kunder som lämnat in utmaningsblanketter. Namn och kontaktuppgifter på vinnaren meddelas per e-post till SJK Erte på adressen: erte.kirjasto@seinajoki.fiSkicka kontaktuppgifter till er vinnare senast 15.9.2024.

 

I september 2024 lottar SJK Erte ut tre biljettpaket bland vinnarna som meddelats från biblioteken. Erte ansvarar för att kontakta vinnarna samt anskaffning och leverans av biljetter. 

 

Här kan du läsa mer om lotterireglerna.

Bekanta dig med materialpaketet och ladda ner det. Biblioteken kan själva redigera en del av materialet för att passa det egna bibliotekets marknadsföring (Canva).

OBS CANVA! Kom ihåg att alltid skapa en kopia på originalet innan du börjar redigera. På så sätt gör du inte förändringar i mallen. Du skapar en kopia genom att klicka uppe i högra hörnet och välja “Gör en kopia”.

Arbetsgrupp

Har du frågor gällande utmaningen? Ta kontakt med erte.kirjasto@seinajoki.fi

SJK ERTE

riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki stadsbibliotek.

GRAFISK ILLUSTRATION OCH PLANERING

Keino Branding

kirja
käsi
bottom of page